قائم مقام وزیر در امور بین الملل:

افق‌های جدید در تعاملات علمی بین‌المللی، نیازمند حرکت‌های نو است

تعداد بازدید:۲۰۷
رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم گفت: وقتی از منظر راهبرد کلان بین المللی وزارت علوم به مجموعه تحولات بپردازیم، افق‌های‌ جدیدی را در آینده تعاملات بین‌المللی مشاهده می‌کنیم که نیازمند حرکت‌های نو، بر پایه تجربیاتی است که از بستر بین‌المللی‌سازی آموزش عالی به دست آمده است.
افق‌های جدید در تعاملات علمی بین‌المللی، نیازمند حرکت‌های نو است

دوازدهمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با عنوان  دیپلماسی علمی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰؛ با تاکید بر افق‌های جدید؛ حرکت‌های نو برگزار شد.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی گفت: امروزه و در شرایط کنونی، در سپهر جدید، متفاوت و تازه‌ای از تعاملات علمی بین المللی قرار گرفته‌ایم. از سویی، حرکت رو به رشد همکاری‌های علمی بین المللی داخلی را در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم و از سوی دیگر، موانعی در مسیر همکاری‌های علمی بین المللی به وجود آمده است.

دکتر حسین سالارآملی، افزود: وقتی از منظر راهبرد کلان بین المللی وزارت علوم به مجموعه این تحولات بپردازیم، افق‌های جدیدی را در آینده تعاملات بین المللی مشاهده می‌کنیم که نیازمند حرکت‌های نو بر پایه تجربیاتی است که از بستر بین‌المللی‌سازی آموزش عالی به دست آمده است.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بر اساس برنامه‌های وزیر محترم علوم، نشست هم‌اندیشی معاونان بین‌الملل به منظور بررسی، تبیین و تدوین سیاست‌های همکاری در چهار حوزه اصلی همکاری‌های دوجانبه و چند‌جانبه بین‌المللی، سازمان‌های تخصصی علمی بین‌المللی و همچنین دیپلماسی علم و فناوری بر بستر گسترش زبان فارسی برگزار می‌شود.

دکتر سالارآملی به موفقیت کارگروه‌های ملی همکاری‌های علمی بین‌المللی اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از محورهای این نشست، بررسی نقش و جایگاه کارگروه ها در ایجاد، توسعه و تحکیم همکاری‌هاست.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم در ادامه گفت: در این نشست به چندین محور پرداخته می‌شود که اهم این محورها تبیین سیاست‌های کلان وزارت عتف در چهارچوب دیپلماسی علمی و اشاره به تجارب موفق است که سخنرانان به نقطه نظرات خود در این زمینه می‌پردازند و همچنین در خصوص گسترش زبان ادبیات فارسی سیاست‌های کلان وزارت علوم در چارچوب دیپلماسی علم و فناوری در بستر توسعه زبان فارسی، بحث و تبادل نظر می شود.

وی افزود: در موضوع همکاری‌های علمی بین‌المللی نیز بر اهمیت گسترش زبان و ادبیات فارسی تاکید شده و اساتید و صاحب‌نظران این حوزه نسبت به تحولات این بخش از تعاملات بین‌المللی می‌پردازند.

شایان ذکر است دوازدهمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با عنوان  دیپلماسی علمی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰؛ با تاکید بر افق‌های جدید؛ حرکت‌های نو با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دکتر حسین سالار آملی مقام وزیر و رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی، دکتر عبدالحمید علیزاده معاون مرکز همکاری‌های علمی بین المللی و دکتر امیرسعید کرمی معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی درخارج ازکشور، حضور و ارائه روسا و معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های فنی و حرفه ای صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، تهران، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، بوعلی سینا، جامع علمی کاربردی، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، تبریز یزد، کردستان، الزهرا و پژوهشگاههای ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، اقیانوس شناسی  و مشارکت برخط کلیه مدیران و معاونان بین الملل دانشگاه ها و پژوهشگاه های سراسر کشور برگزار شد.

شرکت کنندگان در این نشست طی چهار پنل با تمرکز بر  سیاست های کلان وزارت عتف در چارچوب دیپلماسی علمی، تجارب موفق، بررسی و تدوین سیاست ها و محورهای دیپلماسی علمی، افق های جدید ، حرکت نو، نقش و جایگاه سازمان های تخصصی علمی بین امللی در ایجاد و توسعه همکاری، بررسی نقش و جایگاه مراکز ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی و دیپلماسی علم و فناوری در بستر توسعه زبان فارسی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 این نشست به صورت مجازی  از ساعت ۸ لغایت ۱۴.۳۰ (یکشنبه ۴ مهر ماه) برگزار شد.