برنامه همکاری فنی جمهوری اسلامی ایران و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (‌جایکا) برای دوره 2016

۱۴ تیر ۱۳۹۴ | ۱۳:۵۱ کد : ۶۳۸۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۳۵
مرکز روابط عمومی، اطلاع رسانی و امور بین المللی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه همکاری فنی جمهوری اسلامی ایران و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (‌جایکا) برای دوره  2016 منتشر کرد. ...
برنامه همکاری فنی جمهوری اسلامی ایران و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (‌جایکا) برای دوره 2016
مرکز روابط عمومی، اطلاع رسانی و امور بین المللی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه همکاری فنی جمهوری اسلامی ایران و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (‌جایکا) برای دوره  2016 منتشر کرد. برای تکمیل و ارسال فرم ها به فارسی و انگلیسی حداکثربه این مرکز،  تا 29 / 4 / 94  فرصت دارید. ​فایل 1 ، فایل 2 ، فایل3 ، فایل4 ​
www.jica.go.jp