برنامه تفصیلی چهل وهشتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه های سراسرکشور

۱۱ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۶:۱۲ کد : ۶۳۴۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۴۰
دراین همایش دو روزه که درمحل همایش های دانشگاه شمال آمل برگزار می شود، حدود 200نفر از معاونان دانشگاه های دولتی و برخی دانشگاه های غیردولتی وابسته درخصوص جدیدترین آیین نامه ها ومصوبه های حوزه آموزشی و...
دراین همایش دو روزه که درمحل همایش های دانشگاه شمال آمل برگزار می شود، حدود 200نفر از معاونان دانشگاه های دولتی و برخی دانشگاه های غیردولتی وابسته درخصوص جدیدترین آیین نامه ها ومصوبه های حوزه آموزشی ودانشگاهی کشور تصمیم های گیری و برای اجرا ابلاغ خواهند کرد.​
برای مشاهده برنامه سایت زیر را ببینید:
http://shomal.ac.ir/940607.html