گزارش بازدید سرکنسول ایران از مرکز همکاری های بین المللی گوانجو

تعداد بازدید:۲۷۸
گزارش بازدید سرکنسول کشورمان از مرکز همکاری های بین المللی گوانجو و زمینه های تقویت همکاری های فیمابین منتشر شد
گزارش بازدید سرکنسول ایران از مرکز همکاری های بین المللی گوانجو

برای ملاحظه و دریافت این گزارش فایل ضمیمه را ببینید


لینک دانلود فایل