فستیوال تابستان سال ۱۴۰۰کارگاه های آموزشی مجازی با حضور متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

تعداد بازدید:۳۰۷
دانشگاه الزهرا
فستیوال تابستان سال ۱۴۰۰کارگاه های آموزشی مجازی با حضور متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر  اینجا  را ببینید.