فراخوان موسسه مطالعات پیشرفته در زمینه توسعه پایدار برای برگزاری دوره پژوهشی با همکاری داتشگاه پتسدام آلمان

تعداد بازدید:۵۶۷
موسسه مطالعات پیشرفته در زمینه توسعه پایدار در کشور آلمان فراخوانی را برای میزبانی دوره های پژوهشی در زمینه توسعه پایدار با همکاری دانشگاه پتسدام اعلام نموده است.
فراخوان موسسه مطالعات پیشرفته در زمینه توسعه پایدار برای برگزاری دوره پژوهشی با همکاری داتشگاه پتسدام آلمان

مدت این دوره 3 الی 12 ماه می باشد و پژوهشگران طی این دوره به انجام تحقیقات با همکاری پژوهشگران این موسسه و دانشگاه پتسدام و برگزاری سمینار می پردازند. 

برای شرکت در این فراخوان ضروری است پژوهشگران پیشنهادات تحقیقاتی خود را در یکی از زمینه های تحقیقاتی اعلام شده در وبگاه https://www.iass-potsdam.de/en/research  تا تاریخ 22 آگوست 2021 به آدرس ایمیل  fellowship@iass-potsdam.de   ارسال کنید.  علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات این برنامه می توانند به وبگاه ذیل مراجعه نمایند:

 https://fellows.iass-potsdam.de/application/ 


( ۳ )