سمینار بین المللی رهیافتی به ادبیات تطبیقی: گذاری بر اندیشه های عرفانی در ادبیات فارسی و عربی بین عبدالرحمان جامی و ابن عربی و ابن فارض

تعداد بازدید:۲۱۶
گروه زبان عربی دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد سمینار بین المللی رهیافتی به ادبیات تطبیقی: گذاری بر اندیشه های عرفانی در ادبیات فارسی و عربی بین عبدالرحمان جامی و ابن عربی و ابن فارض را در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار نماید
سمینار بین المللی رهیافتی به ادبیات تطبیقی: گذاری بر اندیشه های عرفانی در ادبیات فارسی و عربی بین عبدالرحمان جامی و ابن عربی و ابن فارض

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل