فراخوان شرکت در کنگره جهانی ریاضیدانان

تعداد بازدید:۳۳۹
کنگره جهانی ریاضیدانان در ماه ژوئیه ۲۰۲۲ در شهر سن پترزبورگ برگزار می شود
فراخوان شرکت در کنگره جهانی ریاضیدانان

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا سایت کنگره را ببینید:

icm2022.org