وبینار مدلهای کمی علمی برای مطالعه مقاومت دارویی

تعداد بازدید:۱۱۹
دانشگاه نیشابور درنظر دارد ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۲ وبینار مدلهای کمی علمی برای مطالعه مقاومت دارویی را برگزار نماید.
وبینار مدلهای کمی علمی برای مطالعه مقاومت دارویی

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید


لینک دانلود فایل