همایش بین المللی ایران و روسیه در جهان درحال گذار: تاریخ، فرهنگ و چشم انداز همکاری ها

تعداد بازدید:۲۳۳
دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاه دولتی تومسک در روسیه در نظر داردهمایش بین المللی ایران و روسیه در جهان درحال گذار: تاریخ، فرهنگ و چشم انداز همکاری ها را در تاریخ ۸ و ۹ آذر ماه سال جاری برگزار نماید.
همایش بین المللی ایران و روسیه در جهان درحال گذار: تاریخ، فرهنگ و چشم انداز همکاری ها

برای اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل