وبینار علمی زیست فناوری صنعتی

تعداد بازدید:۱۷۱
این وبینار روز سه شنبه مورخ ۲۵ خرداد ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ با سخنرانی آقای دکتر غیاثی با عنوان زیست فناوری صنعتی و با تمرکز بر موضوع مهندسی تکامل به صورت مجازی برگزار می شود
وبینار علمی زیست فناوری صنعتی

لینک صفحه سمینار به نشانی زیر می باشد
https://meet.irost.org/microbiology


لینک دانلود فایل

( ۱ )