برگزاری کارگاه آموزش مجازی با موضوع انرژی توسط مرکز علوم و فناوریNAM

تعداد بازدید:۹۶
این کارگاه دو روزه در تاریخ ۴ الی ۵ مرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود.
برگزاری کارگاه آموزش مجازی با موضوع انرژی توسط مرکز علوم و فناوریNAM

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل