اولویت های تحقیقاتی کشور ترکیه برای دریافت بورسیه دولتی

تعداد بازدید:۳۵۶
اولویت های تحقیقاتی کشور ترکیه در قالب طرح ۱۰۰/۲۰۰۰ اعلام شد
اولویت های تحقیقاتی کشور ترکیه برای دریافت بورسیه دولتی

طبق طرح فوق تا سال2030 به 2000 دانشجوی دکتری که موضوع تحقیقاتی آنها در یکی از موضوعات مذکور باشد تا 1.5 برابر مبلغی که به طور نرمال به هر دانشجوی دکتری پرداخت می شود، بورسیه دولتی اعطا خواهد شد.


لینک دانلود فایل

( ۲ )