طرح های منطقه دلتای رود یانگ تسه در توسعه شبکه های یکپارچه داده پرداز چین

تعداد بازدید:۱۴۳
برای ملاحظه گزارش فایل ضمیمه را دریافت کنید
طرح های منطقه دلتای رود یانگ تسه در توسعه شبکه های یکپارچه داده پرداز چین

در این گزارش به مراقبت چین از پیشرفت خود در زمینه تکنولوژی های جدید به ویپه هوش مصنوعی و ادامه رقابت در این حوزه پرداخته شده است.


لینک دانلود فایل

( ۱ )