وبینار «سلامت نوازندگان یک دغدغه جهانی»

تعداد بازدید:۱۸
دانشگاه هنر وبینار سلامت نوازندگان یک دغدغه جهانی را برگزار مینماید
وبینار «سلامت نوازندگان یک دغدغه جهانی»

تاریخ برگزاری کارگاه یکشنبه مورخ 26 اردیبهشت 1400 ساعت 18:30 به وقت تهران و لینک برگزاری کارگاه: http://adobe2.art.ac.ir/rjqsmkvsjdeu خواهد بود.


( ۱ )