وبینار تغییرات اقلیم و اقیانوس

تعداد بازدید:۱۷۲
مرکز منطقه ای انتقال علم و فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در نظر دارد مجموعه کارگاه هایی تحت عنوان تأثیر تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی اقیانوس هند را برگزار نماید. برای اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.
وبینار تغییرات اقلیم و اقیانوس
مرکز منطقه ای انتقال علم و فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA RCSTT) با همکاری موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران (INIOAS) و مرکز منطقه ای آموزش و پژوهش اقیانوس شناسی غرب آسیا (RCOWA) تحت نظارت یونسکو در نظر دارد مجموعه کارگاه هایی تحت عنوان "تأثیر تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی اقیانوس هند" را برگزار نماید. شایان ذکر است که تغییرات اقلیمی اقیانوس هند به سرعت بر آب و هوا ، اکوسیستم ها و زندگی بیش از دو میلیارد نفر تأثیر می گذارد. بنابراین ، بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی از دیدگاه های مختلف ، از محیط زیست دریایی / تنوع زیستی تا تغییرات آب و هوایی ، قابل توجه است. 
این مجموعه کارگاه ها به تأثیر تغییرات اقلیمی بر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و هواشناسی اقیانوس هند و دریاهای مجاور می پردازد و با هدف گردهمایی دانشمندان و سیاست گذاران علاقه مند به تغییرات اقلیمی و محیط های دریایی طراحی شده است. در طول کارگاه ها، دانشمندان تغییر اقلیم، آخرین یافته ها ، دانش و اطلاعات خود را در مورد جنبه های مختلف تغییر اقلیم ، تأثیرات آن و سیاست های مرتبط ارائه می دهند. شرکت کنندگان از منطقه IORA این فرصت را خواهند داشت تا موضوعات جدید و حوزه های تحقیقاتی متمرکز بر موارد زیر را مورد بحث قرار داده و تنظیم نمایند. 
• پارامترهای جوی-اقیانوسی
• حوادث شدید
• گازهای محلول
• سیل های ساحلی.
• اسیدیته اقیانوس
• اکوسیستم دریایی
 
از اهداف متعددی که در برگزاری این وبینار مد نظر است میتوان به مواردزیر اشاره نمود:
  • ترویج به اشتراک گذاری دانش و یافته ها در مورد تأثیر تغییرات اقلیم بر جنبه های مختلف محیط زیست دریایی و اکوسیستم.
  • افزایش ظرفیت ها و مهارت های کشورهای عضو IORA در زمینه مدیریت پایدار و حفاظت از تنوع زیستی دریایی.
 
 
 
 
 
 
 
  • تشویق مشارکت مراکز تحقیقاتی بین المللی به سرمایه گذاری در زمینه حفظ و احیای اکوسیستم های کربن آبی به عنوان یکی از مولفه های مهم کاهش اثرات تغییر اقلیم.
  • افزایش آگاهی و انعطاف پذیری کشورهای عضو IORA در مورد آسیب های ناشی از بلایا و آسیب ها.
  • طراحی یک برنامه عملیاتی برای رسیدگی به تأثیرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی و اکوسیستم ها و همچنین پیامدهای آن بر امنیت غذایی.
  • برانگیختن محققان برای ارزیابی و تأیید فرضیه خود در مورد تغییر اقلیم ، که منجر به ارتقا پیش بینی ریاضی آب و هوا می شود.
 
ایجاد شبکه ای از متخصصان در کشورهای IORA برای تبادل دانش و تجربه در مورد تغییر اقلیم در محیط اقیانوس هند، تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی مربوط به محیط زیست دریایی در منطقه و ترویج ایده کاهش تغییرات آب و هوایی و اندازه گیری سازگاری در بخشهای مختلف محیط زیست اقیانوس هند، و به اشتراک گذاری نکات عملی برای مبارزه با تغییرات اقلیم و دستیابی به توسعه پایدار در حاشیه اقیانوس هند از نتایج مورد انتظار برگزاری این وبینار است. 

اولین جلسه این مجموعه کارگاه ها، " وبینار اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط دریایی اقیانوس هند" در تاریخ 20 اردیبهشت سال جاری از ساعت 11:00 تا 15:40 به وقت تهران برگزار می شود. بدین منظور از متخصصان ، مراکز تحقیق و توسعه، دانشمندان و دانشجویان علاقه مند


لینک دانلود فایل