برنامه حمایتی بورس تحصیلی بین المللی سواحل مکران و پذیرش آزاد بین المللی سواحل مکران

تعداد بازدید:۲۹۲
دانشگاه بین المللی چابهار درنظر دارد تا در راستای سند توسعه سواحل مکران و نیل به چشم انداز ۱۴۰۴ دانشگاه برنامه حمایتی بورس تحصیلی بین المللی سواحل مکران و پذیرش آزاد بین المللی سواحل مکران را برگزار نماید
برنامه حمایتی بورس تحصیلی بین المللی سواحل مکران و پذیرش آزاد بین المللی سواحل مکران

برای کسب اطلاعات تکمیلی فایل ضمیمه را ببینید


لینک دانلود فایل

( ۲ )