وبینار برنامه همکاری جامع ایران و چین، ابعاد و ملاحظات

تعداد بازدید:۲۲۲
دانشکده حقوق و علوم سیاسی و انجمن علمی دانشجویی روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی وبینار برنامه همکاری جامع ایران و چین، ابعاد و ملاحظات برگزار میکند
وبینار برنامه همکاری جامع ایران و چین، ابعاد و ملاحظات

در این وبینار  که روز سه شنبه 1400/1/24 ساعت 18 الی 20 برگزار خواهد شد آقایان دکتر رضا زبیب ، دستیار وزیر امور امور خارجه و مدیرکل شرق آسیا و دکتر ارسلان قربانی استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی به بررسی برنامه همکاری جامع ایران و چین خواهند پرداخت.

لینک شرکت در وبینار:   https://www.skyroom.online/ch/khu123/ravabet