کارگاه نواحی و مراکز بومزادی گونه های گیاهی ایران و اهمیت حفاظتی آنها

تعداد بازدید:۲۸۸
دانشگاه الزهرا(س) وبینار کارگاه نواحی و مراکز بومزادی گونه های گیاهی ایران و اهمیت حفاظتی آنها را برگزار می کند
کارگاه نواحی و مراکز بومزادی گونه های گیاهی ایران و اهمیت حفاظتی آنها

کارگاه نواحی و مراکز بومزادی گونه های گیاهی ایران و اهمیت حفاظتی آنها در تاریخ  18 اسفند ماه 99 ساعت 16 توسط انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران و زیست گیاهی برگزار می شود در این وبینار دکتر جلیل نوروزی محقق پسادکتری دانشگاه ملی وین به صورت مجازی حضور و سخنرانی خواهند داشت.

لینک برگزاری کارگاه: https://www.skyroom.online/ch/alzahrafarhangi/plant-species


( ۱ )