طرح پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری مورد حمایت بنیاد پژوهشهای بنیادی روسیه قرار گرفت

تعداد بازدید:۴۰۱
این طرح در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد پژوهش‌های بنیادی روسیه انجام می‌شود.
طرح پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری مورد حمایت بنیاد پژوهشهای بنیادی روسیه قرار گرفت

آقای دکتر اسکندر رستگار پویانی موفق به جذب مبلغ 75 هزار دلار ازبنیاد پژوهشهای بنیادی روسیه برای حمایت از طرح پژوهشی مشترک خود با عنوان " مطالعه فون خزندگان ماسه زی و بررسی ویژگی های فرایندهای گونه زایی در گروه های اصلی خزندگان فلات ایران"  با خزنده شناسان دانشگاه مسکو گردید.
به گفته رستگار، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، زمان بندی اجرای این طرح سه ساله برنامه ریزی شده و آغاز آن از بهار ۱۴۰۰ خواهد بود.
پژوهشگران در این طرح قرار است به بازنگری اساسی در وضعیت تاکسونومیکی گروه‌های اصلی خزندگان ماسه زی ایران بپردازند.