اولین فستیوال کارگاه های آموزشی مجازی

تعداد بازدید:۳۰۴
دانشگاه الزهرا اولین فستیوال کارگاه های آموزشی مجازی را با حضور متخصصان و کارآفرینان ایرانی غیر مقیم برگزار می نماید
اولین فستیوال کارگاه های آموزشی مجازی

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل

( ۲ )