فراخوان انتخاب دانشمند جوان در سال ۲۰۲۱ توسط سازمان جهانی هواشناسی

تعداد بازدید:۴۳۷
سازمان جهانی هواشناسی در نظر دارد نسبت به انتخاب دانشمند جوان در سال ۲۰۲۱ اقدام نماید
فراخوان انتخاب دانشمند جوان در سال ۲۰۲۱ توسط سازمان جهانی هواشناسی

علاقمندان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ضمن ارائه رزومه علمی و شغلی خود به صورت دو زبانه نسبت به ارسال طرح پزوهشی و چکیده آن به زبان انگلیسی که دارای موضوع مفید، نوآوری در ایده و نتیجه گیری مناسب باسد اقدام نموده و مستندات را به نشانی affairs.intl@gmail.com ارسال نمایند

شایان ذکر است حداکثر سن داوطلبان باید 35 سال تمام باشد و طرح مورد نظر در یکی از ژورنال های علمی طی چهارسال اخیر به چاپ رسیده و قبلا مشمول دریافت جایزه نشده باشد.


( ۳ )