برگزاری مینی کورس machine learning توسط دانشگاه الزهرا

تعداد بازدید:۳۳۶
این دوره با حضور اساتید ایرانی غیر مقیم به صورت مجازی برگزار خواهد شد
برگزاری مینی کورس machine learning توسط دانشگاه الزهرا

این دوره با حضور اساتید ایرانی مقیم کشور کانادا در تاریخ های 29 و 30 بهمن و 1 و 7 و 8و 14 و 15 اسفند ماه سال جاری ساعت 21.30- 18 توسط گروه آمار دانشکده علوم ریاضی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

لینک برگزاری کارگاه:  webinar.alzahra.ac.ir/statistic


( ۱ )