فراخوان برگزاری کارگاه بین المللی روش پژوهش با همکاری موسسه آموزش عالی زاول افغانستان

تعداد بازدید:۲۴۹
دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری موسسه آموزش عالی زاول افغانستان سلسله کارگاه های روش پژوهش را برگزار می کند
فراخوان برگزاری کارگاه بین المللی روش پژوهش با همکاری موسسه آموزش عالی زاول افغانستان

این سلسله کارگاه ها از تاریخ 7 بهمن ماه 1399 تا 11 فروردین 1400 به مدت 10 جلسه و به صورت آنلاین برگزار خواهد شد .