چهارمین وبینار شبکه نوآوری دریای خزر

تعداد بازدید:۳۰۴
چهارمین وبینار شبکه نوآوری دریای خزر با هدف ایجاد شبکه تعاملی و توسعه همکاری های مشترک هستم بهمن ۱۳۹۹ ساعت ده صبح برگزار می شود.
چهارمین وبینار شبکه نوآوری دریای خزر

علاقمندان جهت شرکت در این رویداد می توانند از طریق لینک https://vc2.abriclass.com/mstp   به اتاق جلسه وارد شوند.