بورس تحصیلی اتحادیه سازمان های علمی بین المللی(ANSO)چین

تعداد بازدید:۷۰۹
این بورس تحصیلی با همکاری آکادمی علوم چین، در مقطع های دکتری و کارشناسی ارشد در سال ۲۰۲۱ اعطا می شود
بورس تحصیلی اتحادیه سازمان های علمی بین المللی(ANSO)چین

اطلاعات و فرم مربوط به استفاده از بورس تحصیلی "اتحادیه سازمان های علمی بین المللی(ANSO)" چین با همکاری آکادمی علوم چین، در مقطع های دکتری و کارشناسی ارشد در سال 2021 ، با محدودیت سنی 35 و 30 سال و مهلت در خواست 31 مارس2021، را از ضمیمه دریافت کنید.


لینک دانلود فایل

( ۱ )