همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه

تعداد بازدید:۶۴۴
سلسله همایش های ایران وحقوق بین الملل با عنوان همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه توسط دانشگاه قم در ۲۶ و ۲۷ اسفند ۹۹ برگزار می شود.
همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه

همایش مذکور دارای نمایه پایگاه استنادی جهان اسلام (ISc) است و به طور مجازی برگزار خواهد شد.

محورهای همایش عبارتند از:
- مخاصمات در منطقه از منظر حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه
- مخاصمات در منطقه از منظر حقوق بین الملل پس از جنگ
- مخاصمات منطقه از منظر حقوق بین الملل توسل به زور
- تروریسم در منطقه و حقوق بین الملل: بررسی قضایای شهید سلیمانی و شهید فخری زاده

مهلت ارسال مقاله تا 10 اسفند 1399
سایت همایش WWW.IIL.qom.ac.ir


( ۷ )