شبکه پیشگامان علم و فناوری گروه دی هشت

تعداد بازدید:۳۹۶
جلسه شبکه پیشگامان علم و فناوری گره دی هشت(D.۸) روز دوشنبه یکم دی ماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه COMSTAS پاکستان برگزار شد
شبکه پیشگامان علم و فناوری گروه دی هشت

در این جلسه روسا و نمایندگان سه دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی سینا، سیستان و بلوچستان و همچنین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران شرکت کردند. علاوه بر نمایندگان ایران، رییس دانشگاه بین المللی دی هشت (D-8) به عنوان یک دانشگاه بین المللی که ایران میزبانی آن است، حضور یافت. در این نشست، روسا و نمایندگان دانشگاههای پاکستان، بنگلادش، مالزی، ترکیه ، نیجریه، و نیز بانک توسعه اسلامی ضمن معرفی توانمندیهای خود، بر لزوم گسترش همکاری های بین دانشگاهی میان کشورهای عضو گروه هشت تاکید کردند.

جلسه روز دوشنبه، اولین جلسه دانشگاه های عضو  گروه هشت است که  در چارچوب «شبکه پیشگامان علم و فناوری گره دی هشت(D.8)» برگزار می شود. شرکت کنندگان در بیانیه پایانی نشست بر لزوم تشکیل اتحادیه توسعه و پژوهش D8جهت ارتقا سطح همکاریها و همچنین ایجاد ارتباط موثر بین موسسات تحقیقاتی و دانشگاههای کشورهای گروه D8تاکید کردند.

شرکت کنندگان همچنین از پیشرفت دانشگاه بین المللی دی هشت به عنوان یک دانشگاه بین المللی استقبال نمودند. در این جلسه مقرر شد ارتباطات علمی و دانگشاهی در داخل گروه هشت تقویت شود.ایجاد برنامه تبادل محققین و دانشجویان و تعیین برنامه عملیاتی جهت تقویت همکاری ها، از دیگر محورهای بیانیه پایانی نشست روز دوشنبه «شبکه پیشگامان علم و فناوری گروه دی هشت(D.8)»  بود.

شایان ذکر است دانشگاه COMSATS برای مدت دو سال به عنوان رئیس این اتحادیه تعیین شد و اجلاس بعدی نیز در اسلام آباد تشکیل می شود.