تدوین سیاست های همکاری های علمی بین المللی در شرایط کرونا

تعداد بازدید:۱۸۷
معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی از تدوین سیاست های همکاری های علمی بین المللی در شرایط کرونا در قالب بسته سیاست آموزش عالی در مواجهه با موضوع کرونا خبر داد.
تدوین سیاست های همکاری های علمی بین المللی در شرایط کرونا

دکتر عبدالحمید علیزاده، معاون مرکز همکاریهای علمی بین المللی با اشاره به همه گیری ویروس کرونا، تبعات و تداوم آن در شرایط پیش رو گفت: حوزه تعاملات علمی بین المللی از اولین حوزه هایی بود که در شرایط جدید، دچار تغییر و تحولات عرضی و طولی شد. در این اثنا، وزارت علوم از همان ابتدا سعی نمود تا با مدیریت چالش به وجود آمده، آن را به فرصتی برای تعریف مدل جدیدی از همکاری های علمی بین المللی تبدیل کند.

دکتر علیزاده افزود: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کنار  وزارت، فعالیت های جدید بین المللی را تعریف و پیگیری کردند اما ضرورت تدوین محورهای اساسی همکاری های علمی بین المللی در مواجهه با این اپیدمی احساس می شد. از این رو سیاست های مد نظر در بخش بین الملل تدوین و به منظور تجمیع در بسته سیاست های آموزش عالی به دفتر حوزه وزارتی ارسال شد.

معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی، محورهای اصلی سیاستهای همکاری های علمی بین المللی در شرایط کرونا را در چهار سطح ، قابل تجمیع دانسته و گفت: بهره مندی از توان و اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران با ایجاد نظام انگیزشی بر مبنای شرایط جدید، تقویت بسترهای نرم توسعه همکاریهای علمی بین المللی، ضرورت تداوم فعالیت کرسی های زبان فارسی، حضور فعال مجازی در سازمان های بین المللی و نشست های مرتبط با هدف هنجارسازی های بین المللی و حمایت از منافع ملی اهم سیاست هایی بود که قائم مقام محترم وزیر در امور بین الملل به منظور درج در بسته سیاست های آموزش عالی در شرایط کرونا تبیین کردند.