برگزاری کارگاه کووید ۱۹ و الگوی مصرف آب

تعداد بازدید:۱۷۶
انجمن ترویج علم ایران کارگاه کووید ۱۹ و الگوی مصرف آب را با مشارکت دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران برگزار می کند
برگزاری کارگاه کووید ۱۹ و الگوی مصرف آب

انجمن ترویج علم ایران و دفتر منطقه ای یونسکو در تهران با همکاری کرسی یونسکو در ترویج علم همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه برگزار می کند

۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ (۱۱ نوامبر۲۰۲۰) با حضور متخصصان و کارشناسان داخلی و بین المللی

مهلت ثبت نام :۱۷ آبان ماه - این دوره به صورت رایگان برگزار و به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اهدا می شود.

tarvijeelm@gmail.com