فراخوان جایزه بین المللی یونسکو_ گینه استوایی

تعداد بازدید:۲۶۷
جایزه بین المللی یونسکو_ گینه استوایی در زمینه پژوهش در علوم زیستی سال ۲۰۲۰
فراخوان جایزه بین المللی یونسکو_ گینه استوایی

این جایزه شامل مدال, لوح تقدیر و مبلغ سیصد و پنحاه هزار دلار است.

واجدین شرایط باید از طریق وبسایت کمیسیون ملی یونسکو به نشانی www.irunesco.org حداکثر تا ۳۰ آذر سال حاری اقدام به ثبت نام کنند.


( ۴ )