وبینار نابرابری جهانی و خیزش جنوب جهانی

۲۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۶ کد : ۵۷۶۸۹ اخبار برگزیده اخبار فراخوان
تعداد بازدید:۱۰۸
این وبینار به همت دانشگاه سمنان در تاریخ شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۱.۳۰ صبح برگزار خواهد شد.
وبینار نابرابری جهانی و خیزش جنوب جهانی

برای بهره برداری از وبینار نابرابری جهانی و خیزش جنوب جهانی و ورود به جلسه از لینک زیر استفاده کنید:

https://vc10.semnan.ac.ir/isco