تاکید معاون مرکز همکاری ها بر تهیه نقشه راه یادداشت تفاهم علمی ایران و اروگوئه

تعداد بازدید:۲۸۰
دکتر علیزاده در دیدار با سفیر جدید ایران در اروگوئه در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۱، بر اهمیت تدوین نقشه راه همکاری های علمی یادداشت تفاهم همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری ایران و اروگوئه تاکید کرد.
تاکید معاون مرکز همکاری ها بر تهیه نقشه راه یادداشت تفاهم علمی ایران و اروگوئه

دکتر عبدالحمید علیزاده، معاون همکاری های دوجانبه و سازمان های تخصصی مرکز همکاری های علمی بین المللی در دیدار با آقای حیدری، سفیر جدید ایران در اروگوئه گفتند: امضای سند همکاری های علمی بین المللی میان دو کشور، بستر و چارچوب همکاری ها را مشخص کرده است. اما آنچه مهم است اجرایی سازی همکاری های یاد شده در سند مذکور است. از این رو، کمیته مشترک علمی برای تدوین و ارایه نقشه راه در یادداشت تفاهم اندیشیده شده است.

دکتر علیزاده با عنایت به شرایط کنونی که متاثر از شیوع ویروس کرونا می باشد، افزودند: برگزاری نشست کمیته مشترک به صورت مجازی می تواند جایگزین خوبی برای نشست حضوری کمیته مشترک باشد. از این رو آمادگی طرف ایرانی را برای معرفی اعضای کمیته اعلام کرد.

معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی گفت: تاسیس و راه اندازی متقابل اتاق ایران و اروگوئه در دانشگاه یا دانشگاه های طرف مقابل، اعطای بورس در رشته زبان و ادبیات فارسی و اسپانیولی، معرفی یکی از دانشگاه های ایران و اروگوئه به عنوان درگاه معرفی ظرفیت های همکاری علمی به طرف مقابل، اعطای بورس های کوتاه مدت مطالعاتی و استفاده از تجارب اروگوئه در زمینه مدیریت بیماری کرونا از جمله محورهایی است که می توان بر روی آنها کار کرد.

در این جلسه دکتر عطاالله کوهیان به بعد مسافت با آن کشور اشاره و با عنایت به تجربیات حاصل از بیماری کووید-19، بر آمادگی مرکز برای برگزاری وبینار همکاری های دانشگاهی متناسب با محورهای مد نظر در یادداشت تفاهم دو وزارتخانه با مشارکت حدود 4 دانشگاه از طرف ایران و همین تعداد از طرف مقابل تاکید نمود. همچنین اعزام استاد ترددی زبان فارسی و لزوم حمایت از وی موضوع دیگری بود که توسط ایشان مطرح و مورد استقبال سفیر کشورمان در اروگوئه قرار گرفت.

آقای جواد حیدری، سفیر جدید ایران که به زودی عازم اروگوئه خواهند شد نیز در این نشست گفتند: خوشبختانه سند امضا شده میان دو طرف در آبان 1398 به محورهای خوب و قابل اجرایی برای همکاری اشاره کرده است که می توان در همین چارچوب، برنامه های همکاری را تدوین کرد. سفیر ایران در اروگوئه با اشاره به موقعیت خوب آن کشور در آمریکای لاتین گفت: از اروگوئه به سوئیس آمریکای جنوبی تعبیر می شود و این نشان از توسعه و توانمندی های این کشور برای همکاری های علمی دارد. همچنین برنامه بسیار موفق آن کشور در مهار بیماری کووید-19 می تواند به عنوان الگویی برای کشورمان لحاظ شود. امیدوارم با حمایتی که از جانب وزارت علوم دریافت می کنیم در آینده شاهد توسعه همکاریهای علمی دو طرف باشیم.


( ۱ )