برگزاری وبینارهای زنجیره ای در زمینه آب، بهداشت و کووید ۱۹

تعداد بازدید:۱۲۹
مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند با همکاری کمیسیون تحقیقات آب افریقای جنوبی دو وبینار در زمینه آب، بهداشت و کووید در دستور کار خود دارد
برگزاری وبینارهای زنجیره ای در زمینه آب، بهداشت و کووید ۱۹

اولین رویداد ، وبیناری با موضوع " آب ، پسآب  و بهداشت و کووید 19 و واکنش کشورهای عضو اتحادیه به این بیماری فراگیر" بود که در تاریخ 31 آگوست 2020 مطابق با 10 شهریور سال جاری برگزار شد نمایندگان شش عضو اتحادیه از جمله جمهوری اسلامی ایران، افریقای جنوبی، سریلانکا، فرانسه، کنیا و موریس و حدود 60 نفر شرکت کننده از کشورهای مختلف اتحادیه در آن  شرکت داشتند.

 هدف از برگزاری این وبینار، اشتراک گذاری تجارب در تدوین راهبردهای مقابله با انتشار کرونا  در حوزه آب و پسآب  در کشورهای مختلف اتحادیه بود.

در برنامه افتتاحیه این وبینار  آقای دکتر نایدو، مدیر کل اجرایی کمیسیون آب افریقای جنوبی، خانم دکتر میرعمادی، رئیس مرکز منطقه ای پروفسور بوهلر- مولر از مدیران ارشد شورای تحقیقات علوم انسانی و نمایندگان امور خارجه کشور افریقای جنوبی به ایراد سخنرانی پرداختند.

در بخش فنی وبینار خانم دکتر ناصری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و آقای مهندس کشفی، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از ایران سخنرانی نمودند و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کووید 19 در حوزه آب را معرفی کردند. در ادامه ، نمایندگان کشورهای فرانسه، سریلانکا و موریس نیز گزارشی از اقدامات کشور خود در زمینه آب، بهداشت و کووید 19 ارائه نمودند.

در جمعبندی وبینار، اعضای پانل رویکرد یکسانی برای  کشورها در  الویت گذاری بهداشت آب و همآهنگی بین آنها برای ارتقای سیاستهای مقابله با کرونا  خواستار شدند  و تبادل نظر خودرا ادامه دهند.

در پایان،  مدیر همکاری های بین الملل کمیسیون تحقیقات آب افریقای جنوبی به نمایندگی از برگزار کنندگان از همه شرکت کنندگان دعوت نمود تا در وبینار بعدی در 30 سپتامبر  که قرار است دستاوردهای تحقیقاتی و مطالعاتی و همچنین پروژه های کشور عضو اتحادیه  را در زمینه کووید 19 به نمایش بگذارد، شرکت نمایند.

وبینار بعدی،  با موضوع پروژه ها و برنامه های تحقیقاتی و نوآوری و اقدامات عملی کشورهای عضو و طرف گفتگوی اتحادیه IORA در مقابله با کووید 19 در روز 30 سپتامبر 2020 مطابق با 9 مهر سال جاری برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه ریزی قبلی، در بخش علمی-تخصصی این وبینار، پنج کشور عضو و طرف گفتگوی اتحادیه،  گزارشی (10 دقیقه ای) از پروژه ها و برنامه های تحقیقاتی-مطالعاتی کشور خود ارائه خواهند نمود و 8 ویدیوی (5 دقیقه ای) از پروژه های کشورهای مختلف اتحادیه به نمایش درخواهد آمد. جزئیات بیشتر در مورد وبینار متعاقبا" اطلاع رسانی خواهد شد.