برندۀ سیزدهمین دورۀ جایزه بین‌المللی روزنامه‌نگاری و ادبیات مرزانی در ایتالیا

تعداد بازدید:۹۴
دکتر رافائل مائوریللو، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی، برندۀ سیزدهمین دورۀ جایزه بین المللی روزنامه نگاری و ادبیات مرزانی ایتالیا شد.
برندۀ سیزدهمین دورۀ جایزه بین‌المللی روزنامه‌نگاری و ادبیات مرزانی در ایتالیا

این جایزه از سوی انجمن کامپانیا، اروپا، مدیترانه و با حمایت وزارت امور خارجه و تعاون بین المللی، ریاست پارلمان، نمایندگی کمیسیون اروپایی در ایتالیا، استان کامپانیا، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان کامپانیا، دانشگاه بنونتو و تعدادی دیگر از انجمن ها، سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی اعطا می شود.

علت دریافت این جایزه، «فعالیت شناخته شده علمی در سطح بین الملل و در دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین فعالیت مداوم در جهت ایجاد صلح و همزیستی مسالمت آمیز بین ملت ها» اعلام شده است.

همچنین ایشان به عنوان عضو هیئت تحریریه مجله علمی بین المللی Global Studies Quarterly برگزیده شده اند. این مجله علمی پژوهشی از سوی Oxford University Press به عنوان یکی از مجلات علمی International Studies Association به چاپ می رسد.