موفقیت دانشگاه علامه طباطبائی در اخذ دو گرنت پژوهشی از برنامه بین المللی ژان مونه

تعداد بازدید:۲۹۱
با اعلام نتایج ارزیابی پروپوزال های برنامه بین المللی ژان مونه، دانشگاه علامه طباطبائی موفق به اخذ دو گرنت پژوهشی در سال ۲۰۲۰ شد.
موفقیت دانشگاه علامه طباطبائی در اخذ دو گرنت پژوهشی از برنامه بین المللی ژان مونه

بر این اساس پروژه دکتر غلامعلی چگنی زاده از دانشکده حقوق و علوم سیاسی تحت عنوان «دیپلماسی، فرآیند یادگیری و صلح سازی در اتحادیه اروپا» با گرنت پژوهشی معادل ۵۲ هزار و ۸۰۰ یورو و همچنین ماژول دکتر علی نصیری اقدم از دانشکده اقتصاد با عنوان «مالیات بر درآمد اشخاص در اتحادیه اروپا» با گرنت پژوهشی به مبلغ ۱۰ هزار یورو موفق به کسب رتبه لازم برای اخذ گرنت از اتحادیه اروپا شده اند.

لازم به ذکر است که برای فراخوان سال ۲۰۲۰ دانشگاه علامه طباطبائی اقدام به ثبت ۷ پروپوزال در این برنامه کرده بود که از این میان ۵ پروپوزال در قالب پروژه و ۲ پروپوزال نیز در قالب ماژول برای ارزیابی ارائه شده بود. اپیش از این دانشگاه علامه طباطبائی در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز موفق به اخذ گرنت پژوهشی از برنامه ژان مونه برای دو پروژه شده بود.


( ۱ )