نشست بین دستگاهی برای بررسی روند پروژه های همکاری علمی بین المللی با کشور آلمان

تعداد بازدید:۳۷۹
در راستای تداوم اجرای همکاری های مشترک پژوهشی و تحقیقاتی بین جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان(BMBF)، نشستی مجازی در ارتباط با اجرای پروژه ای مشترک با عنوان تدوین استراتژی ها و فناوری های پایدار برای مدیریت سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک ایران؛ با مشارکت وزارت عتف، سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط، مجریان و محققان ایرانی پروژه برگزار شد.
نشست بین دستگاهی برای بررسی روند پروژه های همکاری علمی بین المللی با کشور آلمان

در این نشست که به میزبانی معاونت امور بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل، معاون مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی، آقای دکتر فرح ناکیان، مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل و سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق؛ آقای دکتر کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، و تنی چند از مجریان پروژه و محققان ایرانی از دانشگاه های تربیت مدرس و شهید بهشتی و سازمان آب تهران حضور داشتند و با هدف معرفی و اهداف پروژه و تاکید بر ضرورت نقش هماهنگی بین  ارکان ملی و نهادهای آکادمیک درجهت اجرا و تحقق آن، از طریق ویدئو به بحث وگفتگو پرداختند.

مدیریت مخاطرات سیلاب در مناطق خشک که با عنوان  HoWaMan شناخته می شود، یکی از این پروژه ها، و پروژه ای بین رشته ای، بین المللی است که تکنیک ها و ابزارهای مدل سازی مورد نیاز برای "سیستم های هشدار دهنده اولیه وقوع سیل" را در مناطق خشک و نیمه خشک، به منظور کاهش آسیب پذیری، فراهم می کند. هدف دیگر از این پروژه، افزایش سطح آگاهی از ریسک و تاب آوری جامعه از طریق مشارکت های مردمی و شناخت رفتارها و تعاملات ناشی از برخورد سیل با انسان است که با استفاده از روش شناسی نوین "مدل سازی مبتنی بر عامل و یا عامل محور" انجام می شود. این پروژه مابین چند دستگاه و وزارتخانه از سوی کشورمان و دیگر کشورهای خارجی به صورت بین المللی اجرا می شود.

در این نشست دکتر سالارآملی گفت عملیاتی سازی برنامه‌ها و پروژه های علمی پژوهشی بین المللی تنها در گرو تداوم و حفظ تعاملات و گسترش آنها در میان ارکان داخلی ذی نفع و گذار از مسیر ارتباطات تک بعدی به سوی تعاملات چند وجهی میسر است.همچنین وی بر هم گرایی ملی و هم افزایی مابین نهادهای داخلی و در نتیجه آن، ارتقای کیفی سطح علم و فناوری و پژوهش های علمی تاکید کرد. تشکیل و توسعه کنسرسیوم تحقیقاتی، تدوین طرح‌های تحقیقاتی و عملی سازی  آنها، هماهنگی و همکاری متقابل نهادهای داخلی، ارتباطات بین محققان ایرانی و آلمانی از مواردی بود که در اجرای پروژه از سوی دکتر سالار آملی مورد تاکید قرار گرفت.

   در ادامه این نشست، موضوع همکاری بین بخشی میان ارگان های ذیربط از سوی آقای دکتر فرح ناکیان، مطرح شد. وی همچنین بر موضوع تشکیل کمیته راهبری با مشارکت کنش گران اصلی و افراد ذیصلاح و توانمند در اجرای پروژه، تاکید کرده، مشارکت دانشگاهیان کشور را در تعریف، نظارت بر اجرا و  زمان بندی و تحویل گرفتن پروژه، متضمن موفقیت طرح دانست.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، نیز بر مبحث هوشمندسازی شهرها و تاب‌آوری آنها به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های شهرهای در حال توسعه یاد کردند وآمادگی سازمان خود را برای ﺗﻤﺮﮐﺰ بر کاهش سیلاب و ﻣﻬﺎر ﺧﺴﺎرات ناشی از وقوع  ﺳﯿﻞ از طریق همکاری در اجرای پروژه با مشارکت دانشگاه های کشور،  اعلام کرد.

در ادامه آقای دکتر شاه حسینی معاون بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان مرکز ملی همکاری با کشور آلمان و آقای دکتر کوهیان معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت عتف بر انسجام بین بخشی و برنامه ریزی گام به گام تاکید نمودند.