جلسه هماهنگی فراخوان دوم طرحهای پژوهشی مشترک ایران و ترکیه

تعداد بازدید:۲۶۹
جلسه هماهنگی اعلان فراخوان دوم طرحهای پژوهشی مشترک ایران و ترکیه( وزارت عتف- توبیتاک) با حضور آقای دکتر کوهیان معاون مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت عتف، خانم دکتر مسگرپور، مدیر بین الملل مرکز تحقیقات و توسعه پزشکی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت(NIMAD ) و آقای دکتر عسکری رئیس اداره کل بین الملل و دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی دانشگاه تبریز و به صورت مجازی برگزار شد.
جلسه هماهنگی فراخوان دوم طرحهای پژوهشی مشترک ایران و ترکیه

در این جلسه دکتر کوهیان معاون مرکز همکاریهای علمی و بین المللی بر لزوم مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی جهت مشارکت حداکثری محققین و اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور تاکید کردند و به بیان تجربیات فراخوانهای قبلی مانند ایران و آلمان و ایران ک سوئیس پرداختند. دکتر سعید شجاعی، مدیرهمکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه تبریز، به  ارائه گزارشی از روند فراخوان اول اعلان طرح های مشترک پژوهشی ایران و ترکیه و فرایند داوری و انتخاب نهایی طرحها پرداختند و اعلام کردند که مشارکت دانشگاهها و موسسات زیر مجموعه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بنابر استقبال قابل توجه محققین ایرانی در فراخوان اول ضروری به نظر میرسد. سپس  بر روی نحوه مشارکت وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان دوم جهت فراهم آوردن امکان حمایت بیشتری از طرحهای منتخب و هم افزایی بین دانشگاههای کشور بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه علاوه بر موافقت اصولی بر اختصاص سهمیه های حمایتی توسط دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز توسعه تحقیقات پزشکی(نیماد) در فراخوان دوم ،پیشنهاد ایجاد سازوکار همکاری سه جانبه جهت حمایت از طرحهای ویژه جهت ایجاد هم افزایی بیشتر بین محققین هر سه مجموعه وزارتین عتف و بهداشت و دانشگاه ازاد اسلامی و ایجاد فرصت همکاریهای علمی بین رشته ای مطرح شد که مورد استقبال مدعوین قرار گرفت و مقرر شد موضوع بررسی و در اسرع وقت عملیاتی شود.