فراخوان:

ارائه مقاله و طرح های معماری برای سومین همایش و نمایشگاه دو سالانه معماری و شهر نشینی کره جنوبی-۲۰۲۱ ۲۰۲۱

تعداد بازدید:۳۵۰
سومین همایش و نمایشگاه دو سالانه معماری و شهر نشینی کره جنوبی-۲۰۲۱ برگزار می شود
ارائه مقاله و طرح های معماری برای سومین همایش و نمایشگاه دو سالانه معماری و شهر نشینی کره جنوبی-۲۰۲۱ ۲۰۲۱

جزئیات ین برنامه را در وبگاه زیر ببینید:

Seoul Biennale of Architeture and Urbanism (SBAU)

http://seoulbiennale.org/SBAU/html/index.html

مهلت مشارکت 31 جولای 2020 م