امضای تفاهم نامه صدور پروانه کار محققان خارجی،فرصت مطالعاتی، پسادکتری و استاد وابسته خارجی میان وزارت علوم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تعداد بازدید:۴۲۰
تفاهم نامه صدور پروانه کار موقت محققان خارجی، پسادکتری و استاد وابسته خارجی به امضای رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
امضای تفاهم نامه صدور پروانه کار محققان خارجی،فرصت مطالعاتی، پسادکتری و استاد وابسته خارجی میان وزارت علوم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی در مراسم امضای تفاهم نامه صدور پروانه کار محققان خارجی گفت: بهره مندی از توانمندی نخبگان علمی کشورهای دیگر، انتقال دانش و فناوری و تبادل نوآوری با محققان خارجی با یک مانع جدی مواجه بود و آن چیزی نبود جز منع قانونی صدور پروانه کار موقت برای این دسته از محققان. با عنایت به درخواست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و به ویژه دانشگاه های بزرگ، موضوع در دستور کار وزارت علوم  و کارگروه آیین نامه بند الف  ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه قرار گرفت.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود: با عنایت به پیگیری مستمر وزیر محترم عتف و صحبت هایی که ایشان در این زمینه با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند، قرار شد کمیته ای برای تدوین و تنظیم تفاهم نامه شکل بگیرد و تفاهم نامه ای که امروز به امضا رسید، حاصل تلاش های مجموعه همکاران محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه اداره اشتغال اتباع خارجی آن وزارت می باشد. اهمیت این تفاهم نامه برای بین المللی سازی آموزش عالی کشور و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی حایز اهمیت می باشد.

دکتر عیسی منصوری، معاون توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت: پارادایم جهانی به گونه ای است که دیگر نمی توان از راه های سنتی به جوابی رسید. در آینده کشوری پیشرفته است که در حوزه علمی اقتدار داشته باشد. من مطمئن هستم که این تفاهم نامه، مزیت های مستقیم و غیر مستقیمی برای پیشرفت کشور خواهد داشت.

تفاهم نامه صدور پروانه کار موقت برای محققین خارجی فرصت مطالعاتی و پسا دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در 7 ماده به امضا رسید. هدف از اجرای این تفاهم نامه، فراهم کردن تسهیلات لازم برای حضور و بهره مندی از ظرفیت نخبگان خارجی به ویژه کشورهای اسلامی برای ارتقای سطح کیفی آموزش عالی کشور عنوان شده است.بر اساس این تفاهم نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پروانه کار موقت سه ماهه را برای اتباع بیگانه به صورت فوری صادر می کند و اعتبار آن برای مدت دو سال قابل تمدید است. به موجب ماده 5 تفاهم نامه، موسسه متقاضی صدور پروانه کار برای محققان خارجی باید درخواست خود را به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ارسال کند تا  مراحل لازم برای صدور پروانه انجام شود.


( ۱ )