نشست مجازی مراجع ملی همکاریهای بین المللی برگزار شد

تعداد بازدید:۳۲۶
نشست مراجع ملی همکاریهای بین المللی با حضور مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و جمعی از مدیران همکاری های بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به صورت مجازی برگزار شد. فایل سخنرانی های ارائه شده توسط مدعوین نشست را از پایین صفحه دریافت کنید.
نشست مجازی مراجع ملی همکاریهای بین المللی برگزار شد

در ابتدای این نشست دکتر وحید احمدی گزارشی از روند تدوین الگوی تعاملات علمی بین المللی ارائه کرد و گفت: شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش امر مهمی است که به منظور اصلاح و تدوین الگوی تعاملات علمی بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد. وی در خصوص چالش های موجود گفت: چالشهای  کلیدی در سطح کلان وجود دارد که عدم شفافیت در تقسیم وظایف ملی در حوزه تعاملات علمی بین المللی و عدم شفافیت در سیاست های کلان ملی و وزارت عتف مرتبط با تعاملات علمی بین المللی از جمله آنهاست.

مشاور وزیر همچنین به چالش های حکمرانی درون وزارتی اشاره کرد و گفت: رابطه وزارتخانه با مراجع ملی و رابطه این مراجع با سایر موسسات آموزشی از چالش های حال حاضر است. وی در ادامه راهکارهای پیشنهادی را عنوان و افزود: هدف از برگزاری این نشست ها رسیدن به الگوی مناسب برای سیاستگذاری و اجرا است. بررسی نهادهای سیاستگذار و بررسی اسناد بالادستی در جهت تدوین این الکو گام اول است که در حال حاضر انجام شده است.

در ادامه دکتر کوهیان، معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی، ضمن اشاره بر موفقیت های حاصله از تشکیل مراجع ملی در دانشگاهها بر ضرورت تدوین الگوی تعاملات علمی بین المللی به صورت علمی و دقیق گفت: امیدواریم بتوانیم با بررسی عملکردها و چالش های مراجع ملی، آیین نامه و دستوالعمل دقیقی را تدوین و نهایی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به مسائل به وجود آمده گزارش مختصری از محورهای اساسی فعالیت های علمی بین المللی در سه ماهه نخست سال 1399 بیان کرد و گفت: در ماه های اخیر اگرچه در ارتباط با فعالیت طرح های مشترک بین دانشگاه های ما و دانشگاه های خارج از کشور و همچنین طرح های تحقیقاتی مشترک بزرگ موفقیت هایی را داشته ایم اما با توجه به شرایطی که همه گیری کرونا ایجاد کرد تبادل استاد و محقق بین کشورها محدود شده است و مراجع ملی باید تمهیداتی در این خصوص اندیشیده و ارائه راهکار مناسب را  در دستور کار بررسی و اقدام قرار دهند.

ایشان در پایان بر لزوم ایجاد یک پایگاه مستقل جهت بارگزاری فعالیت های همه مراجع ملی تاکید کرد و گفت: جمع آوری همه فعالیت ها در یک پایگاه از موازی کاری جلوگیری میکند. دکتر کوهیان همچنین بر ضرورت ملی نگری و جامع نگری مراجع ملی تاکید کرد.

در ادامه نیز مراجع ملی تعاملات علمی بین المللی (فوکال پوینت ها) هر یک گزارشی از فعالیت های صورت گرفته و چالش های موجود ارائه دادند.

در پایان جلسه دکتر احمدی به جمعبندی موارد مطرح شده پرداخت و گفت: مراجع ملی با برگزاری نشست های تخصصی درون دانشگاه ها میتوانند چالش ها و راهکار ها را ارائه دهند تا بتوانیم با دسته بندی و جمعبندی همه موارد مسیری که پیش گرفته ایم را به نتیجه مطلوب برسانیم.


لینک دانلود فایل