چهارمین جلسه کار گروه آئین نامه اجرائی بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور برگزار شد

تعداد بازدید:۲۶۴
چهارمین جلسه کار گروه آئین نامه اجرائی بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور در خصوص تشکیل شعب مشترک دانشگاهی با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، بانک مرکزی ، دانشگاه تهران ، دفتر گسترش آموزش عالی و مرکز همکاریهای علمی و بین المللی در روز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۹در سالن مفتح وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد .
چهارمین جلسه کار گروه آئین نامه اجرائی  بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور برگزار شد

دکتر سالار آملی با تاکید بر پیچیدگی تعاملات بین المللی با توجه به تحولات پرشتاب عصر کرونا گفت: مسلماً کرونا بازتابهای منفی گسترده ای بر تبادلات علم و فناوری کشورهای شمال و جنوب خواهد داشت و شکاف اینگونه کشورها را در حوزه علم و فناوری و تبادلات علمی گسترش خواهد داد و کشورهای در حال توسعه باید به دنبال سازو کارهای جدیدی برای تعاملات علمی و بین المللی در دوران پسا کرونا باشند تا شکاف علمی کشور خود با کشورهای پیشرفته را کاهش دهند بر این اساس نقش کارگروه در تسهیل گری فعالیتهای علمی و بین المللی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مهمتر جلوه می نماید.

در ادامه دو نمونه از تسهیلگری فعالیتهای علمی و بین المللی که توسط وزارت علوم انجام شده است، از جمله تهیه و تصویب آئین نامه اعضای هیئت علمی وابسته در شورای معاونین وزارت علوم و مصوبه اخیر هیئت دولت در مورد ورود و خروج دانشجویان خارجی تشریح شد.

در بخش دوم جلسه، گزارش پایش آئین نامه اجرائی بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جلسه مطرح شد و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. نمایندگان نهادها بر آمادگی دستگاه خود جهت همکاری در زمینه تسهیل گری فعالیتهای بین المللی تاکید کردند. پس از آن فرآیند همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه تسهیلگری پرداخت حق الزحمه محققان خارجی و پسا دکتری که منجر به انعقاد یک تفاهم نامه مشترک شده است، به عنوان یک نمونه موفق از تسهیلگری در چارچوب اجرای وظایف کار گروه مطرح شد.

سرمایه گذاری مشترک علمی توسط دانشگاههای داخلی و خارجی و بررسی شیوه های جدید و مدلهای خلاق تعاملات علمی و بین المللی با توجه به شرایط تحریمی و کرونا توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، استفاده بیشتر از ظرفیتهای فضای مجازی در تعاملات علمی و بین المللی، چالشهای ارزی دانشگاهها در ارتباط با تهیه منابع علمی، سمینارها و فرصت مطالعاتی و کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور و تقویت همکاری و هماهنگی بین دستگاهی در اجرای آئین نامه، از دیگر نکاتی بود که مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.