هم افزایی فعالیت های علمی بین المللی با همکاری وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری

تعداد بازدید:۴۲۰
رییس مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم در دیدار با رییس مرکز تبادلات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری بر ضرورت همکاری مشترک و تفکیک وظایف به منظور هم افزایی فعالیت ها تاکید کرد.
هم افزایی فعالیت های علمی بین المللی با همکاری وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری

دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در دیدار با آقای دکتر قلعه نوی، رییس مرکز تبادلات بین المللی علم و فناوری گفت: تحریم ها باعث شده است ما تکانه هایی در داخل کشور داشته باشیم. تاب آوری مملکت در اثر تحریم ها نیز بالا رفته و توان بازدارندگی ما افزایش یافته است. می توان گفت که همه اینها حاصل تولید علم و فناوری بومی و نیروی انسانی توانمند بوده است و نگاه دقیق به این تحولات و رصد آنها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از علم و فناوری از طریق و مسیر تبادلات علمی بین الملل وارد کشور شده است. می توان گفت که تبادلات علمی بین المللی، مکمل توسعه علم و فناوری داخل کشور می باشد.
رییس مرکز همکاریهای علمی بین المللی افزود: خوشبختانه امروز شاهد هستیم که ظرفیت ها و فرصت های خوبی در حوزه های دانش بنیان چه به لحاظ تولید مواد مورد نیاز داخلی و چه در حوزه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان ایجاد شده است. ایشان در ادامه افزود: ضرورت تفکیک وظایف معاونت علمی و فناوری و وزارت علوم، تقسیم کار ملی و توجه به نگاشت نهادی، به افزایش کارآیی و هم افزایی های فعالیت ها کمک خواهد کرد، از این رو ما در وزارت علوم، کلیه امور مربوط به صادرات کالا و خدمات دانشی شرکت های دانش بنیان را به معاونت علمی و فناوری ارجاع می دهیم.
دکتر قلعه نوی نیز در این دیدار گفت: با شیوع بیماری کرونا، مرکز تبادلات علمی بین المللی تلاش کرد تا ضمن حل مشکلات داخلی تولیدات شرکت های دانش بنیان، به صادرات محصولات مقابله با بیماری کرونا کمک کند. درهمین زمینه تا کنون توانسته ایم تاییدیه کشورهای هند و پاکستان برای صدور محصولات دانش بینان تولیدی شرکت های داخلی را اخذ کنیم. رییس مرکز تبادلات بین المللی علم و فناوری افزود: هرچند در حوزه بازگشت نخبگان و ایرانیان مقیم خارج از کشور، مشکلاتی داریم اما تمایل برای بازگشت به کشور به دلیل امنیت در سلامت داخل کشور در مقایسه با کشورهای جهان، از جانب ایرانیان مقیم خارج از کشور بیشتر شده است. دکتر قلعه نوی با استقیال از پیشنهاد آقای دکتر سالار آملی در تقسیم کار ملی و توجه به نگاشت نهادی گفت: ما هم از این موضوع حمایت کرده و تلاش می کنیم تا این مساله عینی تر شود.