دکتر نصیری قیداری: جذب و حفظ دانشجوی بین المللی، مهم ترین چالش پسا کرونا است

تعداد بازدید:۴۶۵
دکتر نصیری قیداری: جذب و حفظ دانشجوی بین المللی، مهم ترین چالش پسا کرونا است

رییس دانشگاه شهید بهشتی در دهمین نشست معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور گفت: دانشگاه شهید بهشتی در حال حاضر ، حدود 300 دانشجوی بین المللی و 30 زبان آموز دارد و یکی از چالش های اصلی ما در ارتباطات بین المللی، حفظ و جذب دانشجویان بین المللی است.

رییس دانشگاه شهید بهشتی ، با اشاره به فعالیت های دانشگاه برای توسعه و تحکیم تعاملات علمی بین المللی گفت: آموزش آنلاین، راه اندازی شبکه های مجازی مشترک با دانشگاه های خارجی ارائه دوره های مشترک و ساماندهی شهریه های دوره های مجازی از جمله برنامه های دانشگاه شهید بهشتی برای فعالیت های علمی بین المللی در دوره کرونا می باشد. ما توانسته ایم از قبل این فعالیت ها، یک میلیون یورو درآمد داشته باشیم.

دکتر نصیری قیداری گفت: درآمدهای ارزی به رغم تمام فعالیت ها در اثر شیوع کووید 19 کاهش پیدا کرده است. رییس دانشگاه شهید بهشتی پیشنهاد کرد که از ظرفیت رایزن های علمی برای انتقال ارز حاصل از جذب دانشجو به داخل کشور استفاده شود.