با حکم قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل؛

روسای شبکه‌های نانو فناوری، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های مجازی کشورهای‌ اسلامی وابسته به کامستک منصوب شدند

تعداد بازدید:۳۶۷
دکتر حسین سالارآملی قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل، طی احکام جداگانه‌ای، روسای شبکه‌های نانو فناوری، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های مجازی کشورهای‌ اسلامی وابسته به کامستک را منصوب کرد.
روسای شبکه‌های نانو فناوری، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های مجازی کشورهای‌ اسلامی وابسته به کامستک منصوب شدند

دکتر حسین سالارآملی قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل، طی احکام جداگانه‌ای، دکتر علیرضا خاوندی را به‌عنوان رئیس شبکه نانو فناوری کشورهای اسلامی، دکتر علی باستی را به عنوان رئیس شبکه پارک‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی و دکتر کریم نجفی برزگر را به عنوان رئیس شبکه دانشگاه‌های مجازی کشورهای‌ اسلامی وابسته به " کمیته دائم همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی "COMSTECH" منصوب کرد.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی وزارت علوم، در بخشی از این احکام جداگانه آمده است:
امید است در سایه الطاف الهی، در مسیر انجام ماموریت‌های محوله و همچنین اجرای مصوبات شورای هماهنگی، از جمله ارایه گزارش مستمر از فعالیت‌ها، جلب مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی‌و‌ پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی، کمک به بهره‌مندی از فرصت‌های شبکه در سطح ملی، برگزاری منظم مجمع عمومی شبکه و تدبیر و اقدام در چارچوب آیین‌نامه مربوط، در گسترش فعالیت‌های  شبکه موفق و موید باشید.


( ۱ )