به همت دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:

گزارش نحوه برگزاری امتحانات در دانشگاه های جهان در دوره شیوع کرونا

تعداد بازدید:۵۰۰
نحوه برگزاری امتحانات در دوره COVID-۱۹ به منظور بررسی راهکارهای مختلفی که تعدادی از دانشگاه های جهان در مواجهه با شیوع بیماری کرونا در پیش گرفته اند،توسط مرکز همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان، مورد تحقیق قرار گرفته و تجمیع و تدوین شد.
گزارش نحوه برگزاری امتحانات در دانشگاه های جهان در دوره شیوع کرونا

در این گزارش،که نتیجه بررسی 18دانشگاه از کشورهای مختلف جهان می باشد، ضمن بررسی وضعیت دانشگاه های جهان در این برهه حساس، سیاست‌های تدوین شده از جانب آن ها در چگونگی برگزاری امتحانات و ارزشیابی پایان ترم عنوان می‌شوند.

با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی، تمامی فعالیت های حضوری و آموزشی در همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به حالت تعلیق درآمده است.

عطف به اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ  اول اردیبهشت ۱۳۹۹، تمامی مؤسسات آموزشی به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از توقف آموزش حضوری، موظف به روی آوری به فناوری های آموزش برخط شدند.

علاوه بر نیاز به اتخاذ روش‌های جدید آموزش، لازم است برای برگزاری امتحانات نیز تدبیری اندیشیده شود و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باید با توجه به شرایط و امکانات خود تدابیر لازم را برای ارزشیابی منصفانه ودقیق دانشجویان به­کارگیرند.

در این گزارش،که نتیجه بررسی 18دانشگاه از کشورهای مختلف جهان می باشد، ضمن بررسی وضعیت دانشگاه های جهان در این برهه حساس، سیاست‌های تدوین شده از جانب آن ها در چگونگی برگزاری امتحانات و ارزشیابی پایان ترم عنوان می‌شوند. همچنین، سعی شده تا نرم‌افزارها و ابزارهایی که این دانشگاه ها برای برگزاری امتحانات مورد استفاده قرارمی‎دهند بررسی و معرفی شوند.


لینک دانلود فایل