از سوی دانشگاه تبریز اعلام شد:

نتایج اولین فراخوان طرحهای پژوهشی مشترک ایران- ترکیه

تعداد بازدید:۳۹۱۴
با جمع بندی نظرات داوران هر دو کشور طی فروردین و اردیبهشت ۹۹، تعداد ۲۲ طرح مشترک میان پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای، با تصمیم مشترک مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توبیتاک انتخاب شدند.
نتایج اولین فراخوان طرحهای پژوهشی مشترک ایران- ترکیه

در پی اعلان فراخوان طرح های پژوهشی مشترک ایران و ترکیه در چارچوب برنامه TUBITAK-MSRT Joint Call 2020  (وزارت عتف- ) درتیرماه 1398 و اختصاص مهلت 5 ماهه (بعد از یکبار تمدید مهلت بنا به درخواست محققین دو کشور)  که به دریافت 164 طرح پژوهشی مشترک بین  محققان ایرانی و ترکیه ای منجر شد، داوریهای فنی و علمی از طریق سامانه های ویژه بارگذاری و داوری طرحها در دانشگاه تبریز به عنوان مسئول کارگروه همکاریهای علمی ایران و ترکیه و نیز در سازمان پژوهش و فناوری ترکیه (توبیتاک) پیگیری شد.
فرآیند بررسی اولیه مدارک ارسالی  توسط کارشناسان انجام گرفت و سپس 134 طرح نهایی که به طور صحیح و مطابق موارد درخواستی بارگزاری و ارسال شده بودند در دی ماه 1398 وارد مرحله داوری شدند. داوری علمی طرحها در کشور با دعوت از اعضای هیات علمی و محققین از دانشگاهها و مراکز پژوهشی سراسر کشور انجام شد و برای هر طرح 2 داور منتخب اختصاص یافت. در کشور ترکیه نیز داوریها توسط توبیتاک با اختصاص 3 داور به هر طرح انجام گرفت.
با جمع بندی نظرات داوران هر دو کشور طی فروردین و اردیبهشت 99، تعداد 22  طرح  مشترک میان پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای، که در لیست داوری هر دو طرف برای انتخاب نهایی توصیه شده بودند، با تصمیم مشترک مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توبیتاک انتخاب شدند. شایان ذکر است که طرحهایی که صرفا از جانب یکی از طرفین برای انتخاب توصیه شده بود در لیست نهایی قرارنگرفتند. 
بودجه اختصاص داده شده برای طرح‌های منتخب از طرف توبیتاک برای محقق ترکیه ای   مبلغ 100 هزار لیره و از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای محقق ایرانی 400 میلیون ریال تعیین شده است.
 فهرست طرحهای منتخب همراه با اسامی پژوهشگران، عناوین پروژه و نام دانشگاه های مربوطه، بر روی سایت  مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت عتف اعلام شده است. پژوهشگران منتخب دانشگاه ها و پژوهشگاه های وابسته؛ می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه  انعقاد قراردادهای پژوهشی مشترک؛  با مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی بین المللی دانشگاه تبریز ترجیحا با آدرس ایمیل irtu@tabrizu.ac.ir و یا از طریق شماره تلفن: 041-33393548  تماس حاصل نمایند.

 برای ملاحظه لیست اسامی طرح های منتخب فایل ضمیمه را ببینید.

برای ملاحظه خبر منتشر شده توسط توبیتاک ترکیه لینک زیر را ببینید:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-iran-msrt-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi


( ۱۸ )