همکاری های علمی بین المللی پسا کرونا :

دهمین نشست سراسری مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۷۰۲
دهمین نشست سراسری هم اندیشی و آموزشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سفرای تعدادی از کشورهای خارجی و مقامات وزارت علوم و روسای برخی از دانشگاه ها و پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری کشور برگزار می شود.
دهمین نشست سراسری مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی

دهمین نشست سراسری هم اندیشی و آموزشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سفرای تعدادی از کشورهای خارجی و مقامات وزارت علوم و روسای برخی از دانشگاه ها و پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری کشور برگزار می شود. موضوع اصلی نشست، ارایه عملکرد چند دانشگاه و پژوهشگاه و همکاری های علمی در پسا کرونا خواهد بود. این نشست به صورت مجازی خواهد بود.

به گزارش مرکز همکاریهای علمی بین المللی، این نشست که به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی با تاخیر دو ماهه و در 29 اردیبهشت 1398 برگزار می شود، میهمانان به صورت مجازی به ایراد سخنرانی می پردازند. وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نیز با حضور در این نشست و ارایه رهنمود در حوزه تعاملات علمی بین المللی از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک علم و فناوری برتر در فعالیت های علمی بین المللی در سال 1398 نیز تقدیر به عمل خواهند آورد.

اطلاعات تکمیلی نشست متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.