آموزش عالی در دوران COVID-۱۹

تعداد بازدید:۳۱۷
مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان جهت جمع بندی و بهره گیری از تجربیات دانشگاههای سرتاسر جهان، گزارشی با عنوان آموزش عالی در دوران COVID-۱۹ را تدوین نموده است.
آموزش عالی در دوران COVID-۱۹

در پی شیوع گسترده ویروس کرونا و تغییرات اساسی که در فرآیند آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های سراسر جهان ایجاد شده است؛ واکنش سریع، به موقع و مناسب در برابر این بحران در سطح آموزش عالی، نیازی جدی است. واکنشی که ایجاب می کند تمامی نیازهای دانشجویان، اساتید، مسئولین و کارکنان آموزش عالی در زمینه ارائه راه حلی فراگیر برای مشکلات تمامی اقشار دانشگاهی بیندیشند. لذا، مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان جهت جمع بندی و بهره گیری از تجربیات دانشگاههای سرتاسر جهان، گزارشی با عنوان  آموزش عالی در دوران COVID-19 را تدوین نموده است. هدف از این گزارش جمع بندی اقدامات و سیاست های دانشگاه های سرتاسر جهان برای مقابله با شرایط جدید و بهره‌مندی از این تجربیات است.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل