سمینار تخصصی با عنوان " انتقال فناوری تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد در آبیاری اراضی کشاورزی و باغات" در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار گردید

تعداد بازدید:۴۹۶
این سمینار تخصصی با مشارکت شرکت آلمانی Lausitzer Klartechnik (LKT)، شرکت علوم و فناوری انرژی طرشت (SE۳T) و دانشگاه شهید با هنر کرمان برگزار گردید. برگزاری این سمینار تخصصی در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه مشترک بین شرکت آلمانی Lausitzer Klartechnik (LKT)، شرکت علوم و فناوری انرژی طرشت (SE۳T)، دانشگاه شهید با هنر کرمان و فولاد بوتیا در سال ۱۳۹۷، برگزار گردید.
سمینار تخصصی با عنوان " انتقال فناوری تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد در آبیاری اراضی کشاورزی و باغات"  در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار گردید

از این فناوری با هدف جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی، عدم استفاده از ذخائر آبی در کشاورزی، استفاده بهینه آب در زمینه آبیاری و استفاده از لجن فعال به عنوان کود در کشاورزی، استفاده می گردد. مخاطبین این سمینار استادان دانشگاه، مدیران دولتی مرتبط با موضوع آب، کارشناسان حوزه تصفیه فاضلاب، کارشناسان صنایع معدنی استان کرمان و دانشجویان می باشند. این سمینار تخصصی از تاریخ 26/11/98 لغایت 30/11/ 98  برگزار گردید. 
شایان بیان است که شرکت آلمانی LKT متخصص در زمینه تصفیه فاضلاب کوچک مقیاس توزیع شده بوده و تاکنون در ایران پایلوت تصفیه فاضلاب با روش سیستم راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) را نیز با همکاری این شرکت در دانشگاه مراغه راه‌اندازی نموده است. همچنین این سمینار به صورت مجموعه‌ای، در سه دانشگاه دیگر ایران و شرکت علوم و فناوری انرژی طرشت (SE3T) نیز برگزار خواهد شد. به منظور کسب اطلاعات تکمیلی به وب‌سایت این سمینارها به آدرس www.developpp-ab.ir مراجعه فرمایید.